top of page

הנגשת האינטרנט בכל מקום בעסק ובבית

אני מבצע בדיקה מקיפה של קליטת הרשת האלחוטית באתר הלקוח ושיפורה באמצעים שונים כגון: רשת דרך החשמל, מגבר שידור או החלפה לראוטר חזק יותר.

לאחר ההתקנה - בדיקה של קליטת הרשת האלחוטית בכל האזורים המבוקשים.

bottom of page