top of page

הקמת מערכת גיבויים אוטומטית

woman-calling-while-working-remotely-on-

סיבה נוספת ונפוצה יותר היא כאשר נגרם לדיסק הקשיח נזק, או למערכת הקבצים ואז לא ניתן לחלץ את הנתונים

במסגרת עבודתי נתקלתי כבר במקרים של קריסת דיסק קשיח, אם כתוצאה מבעיה מכנית או אם עקב בעיה אלקטרונית. לפעמים עלות השחזור יכולה להגיע לעשרות אלפי שקלים וגם לא תמיד אפשרית

על מנת למנוע את כאב הלב על אובדן חומר יקר ואת הנזק הכספי - אני אתקין לכם מערכת גיבוי נתונים אוטומטית מסודרת בעזרת תוכנת גיבוי שבאמת עובדת הבודקת ושומרת את הקבצים החדשים ואת אילו ששונו לדיסק חיצוני - לפי לוח זמנים שנוח לנו וגם יוצרת דו"ח של הפעולות

.שבוצעו - לפיקוח

.ההתקנה כוללת התקנת התוכנה, הגדרתה, גיבוי נתונים ראשון מלא ובדיקה

 

.זמן העבודה הוא שעה עד ל-3 שעות. תלוי בכמות הנתונים

מחירים

450 ש"ח כולל מע"מ

bottom of page