top of page

תיקון שלם של תקלות המחשב

black-and-white-hard-disk-drive-2582931.

:התיקון כולל

ניקוי פיזי פנימי של המחשב מאבק.

שימון ושחרור מאווררים מרעישים או תקועים.

סריקת תקינות הקבצים בדיסק הקשיח.

מחיקת קבצי מערכת זמניים ומיותרים לשיפור המהירות.

ניקוי דפדפני אינטרנט.

סריקה וניקוי של תוכנות זדוניות.

הסרת תוכנות מיותרות.

התקנת עדכוני אבטחה של מערכת ההפעלה לגלישה בטוחה יותר.

פתרון כל התקלות הספציפיות שמפריעות לכם.

כאשר יש צפי למספר שעות עבודה המחשב יילקח למעבדה.

:מחירים

.בין 250 - 450 ש"ח כולל מע"מ לפי חומרת הבעיה

bottom of page